För ingjutning av detaljer i gjutgods, till exempel bussningar, oljerör och förstärkningar, gäller likartade förhållanden som för kärnpallar.

I järngjutgods använder man förtennade järnrör. Hoptryckningen under gjutningen kan förhindras genom att röret fylls med eldfast material och eventuellt en ståltråd, som dras ut efter att gjutgodset svalnat.

I lättmetallgjutgods gjuter man ibland in bussningar, förstärkningar och dylikt. Ett exempel är ingjutning av cylinderfoder i järn i pressgjutna motorblock i aluminium. Ett annat exempel är ingjutning av magneter i pressgjutna svänghjul till motorsågar. I dessa två exempel hålls de ingjutna detaljerna fast genom mekanisk låsning. Är denna typ av låsning inte möjlig kan fullständig vidhäftning erhållas genom att järndetaljerna beläggs med ett tunt lager aluminium och läggs varma i formen, som sedan snabbt avgjuts.

 

3296