För ytor, som skall bearbetas, görs normalt ett bearbetningstillägg (arbetsmån) på modellen, varigenom gjutstycket blir i motsvarande grad större.

Vid invändiga mått gäller det motsatta förhållandet. Bearbetningstilläggets storlek beror främst på:

  • Gjutlegering.

  • Gjutmetodens noggrannhet.

  • Gjutgodsets dimensioner.

I standarden SS-EN ISO 8062-3 ”Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken”, ges förutom ett system för bearbetningstillägg rekommenderade arbetsmåner vid olika gjutlegeringar, gjutmetoder och dimensioner.

3287