Kärnor används i en majoritet av allt gjutgods. Kärnornas vikt kan vara av samma storleksordning som gjutgodsvikten. Kärnorna innebär en hög kostnad vid gjutgodstillverkning och måste därför ägnas stor omsorg vid beredningen.

Redan på konstruktionsstadiet bör kärnorna beaktas och man bör överväga om det överhuvudtaget behövs kärna/kärnor. Genom en enkel omkonstruktion är det kanske möjligt att gjuta godset utan användning av kärna. För gjutgodsdetaljer utan naturlig släppning behövs en täckkärna.

3291