För vertikalt delade formar är det lite speciellt då det är enkelt att placera ingjuten på olika nivåer på detaljen och därmed uppnå en jämn fyllning med tillförsel av varmare metall allt eftersom formen fylls.

Problem uppstår när man skall gjuta flera detaljer som måste placeras på olika nivåer. Det leder till ojämn fyllning och stor variation i den gjutna komponentens egenskaper.

För formning enligt DISA så beskrivs fyra olika ingjutssystem:

  • Trycksatt med minsta arean nära detaljen.
  • Kontrollerat trycksatt med minsta arean i övergången från nedlopp till gjutkanal.
  • Ett öppet system där minsta arean ligger precis efter gjutkoppen.
  • En mix som använder sig av de två första alternativen.

De två figurerna visar de olika alternativen av fyllnadsförloppet. Längst till vänster ses det trycksatta inloppet medan nummer tre är det öppna systemet med minsta arean strax efter gjutkoppen.

Schematisk fyllnad av formen med fyra ingjutsalternativ i ett tidigt skede av gjutningen.

 

Schematisk fyllnad av formen med fyra ingjutsalternativ ungefär halvvägs in i gjutningen.

 

Den vertikalt delade formen kan med fördel användas även för formar som har horisontellt modellbrätt. Genom att utforma gjutsystemet så att det går ut på sidan kan formen ställas upp och man kan utnyttja fördelarna med att ha inlopp på olika nivåer. Detta har speciellt uppmärksammats i samband med att DISA började lansera ett strömlinjeformat gjutsystem. I det förekommer inte några skarpa böjar utan gjutkanalen formas i stället så att det ringar sig fram som en orm. Tvärsnitt och övergångar mellan olika kanaler beräknas hela tiden så att innestängda luftfickor undviks i systemet. Alla gjutsystem simuleras noggrant för att få optimalt flöde.

3261