För att en simulering skall kunna genomföras på ett bra sätt krävs det en bra CAD-fil i ett format som beskriver en helt omsluten geometri.

Helst ska filen vara från ett CAD-program med solidmodellering då de normalt är bättre på att beskriva geometrin i jämförelse med CAD-program som arbetar med ytmodellering, se figuren nedan.

Jämförelse av ytmodell (till vänster) och solidmodell (till höger).

Bilderna nedan visar två olika komponenter där den till vänster är ett pressgjutet ämne och den till höger är gravitationsgjutet i en sandform. I båda fallen är de kompletta gjutsystemen medtagna för att ge ett optimalt simuleringsresultat. För detaljen till höger finns även formens storlek med, vilket normalt sett inte är nödvändigt.

Exempel på detaljer som kan vara lämpliga att beskriva i CAD för bättre simuleringsresultat.

CAD-programmens egna filformat kan inte användas för att simulera gjutningen i simuleringsprogrammen utan det skall exporteras ett neutralt filformat som STL, STP eller SAT. Alla är så kallade döda filformat som inte innehåller någon information om den verkliga geometrin utan endast är en approximation som kan användas och omformas av simuleringsprogrammen.

3186