De meganiska egenskaperna i gjutgods kan förutses med något så när rimlig noggrannhet med utgångspunkt från de uppgifter kring stelningstider och svalningshastigheter som man kan få via simulering.

Figurerna nedan visar simulerade egenskaper för ett segjärn respektive en aluminiumlegering.

Struktur och egenskapsprediktering hos ett segjärn.

 

Simulerat SDAS-värde för en aluminiumlegering.

Några simuleringsprogram tillåter att man skapar egna beräkningsformler som kan användas för att simulera specifika egenskaper.

Samband mellan stelningstid och DAS-värde.

3191