Tre olika fallstudier visar på arbetssätt där gjutsimulering leder till hållfasta och processtabila komponenter.

Målet med varje komponentframtagning är att med givna förutsättningar designa detaljer, som är lätta att gjuta (processtabila) samt har låg vikt och hög hållfasthet.

På följande sidor finns tre exempel på lyckade fall av simulering:

Utveckling av pressgjutet fotkryss

Utveckling av linskiva i gråjärn

Utveckling av robotarm i aluminium

 

3193