Modellutrustningens utförande har stor betydelse för kvaliteten hos det tillverkade gjutgodset

För varje seriestorlek och gjutmetod finns det en lägsta standard på modellutrustningen, som inte får underskridas om gjutgodset ska vara användbart. Det finns också en optimal standard, en högre kvalitet, som ger högsta möjliga avkastningen på det kapital som investerats i modellutrustningen. Å andra sidan ger en ännu högre modellkvalitet inte motsvarande utdelning i högre kvalitet på gjutgodset eftersom formningsmetoden inte kan dra nytta av den.

I kapitel 5 behandlas olika modellmaterial och modellberedning. Därför ges i det följande endast kortfattade synpunkter på val av modellmaterial:

  • En modell i porös polystyren är optimal för en enkelt utformad detalj.

  • En trämodell räcker för formning av en liten serie, men håller inte för mekaniserad eller automatiserad formning av en längre serie.

  • En gjuten plastmodell räcker för en medellång serie (5 000 – 10 000 formar) i en automatisk formningsanläggning men inte för en längre serie.

  • En modell tillverkad i ett prefabricerat polyuretanplastmaterial kan klara upp till 50 000 – 100 000 formningar i en modern högtrycksformningsanläggning.

  • En järnmodell räcker för en lång serie i en automatisk formningsanläggning, men är vanligen alltför dyrbar för manuell formtillverkning och enklare maskinformning, som inte kan utnyttja modellens höga kvalitet.

3588