Intresset för fullformsgjutningsmetoden vid storserietillverkning har ökat under senare år. Stora biltillverkare använder metoden för tillverkning av bilgjutgods.

Vid storserietillverkning omges polystyrenmodellen av obunden vibrationspackad sand. Utgångsmaterialet vid modelltillverkningen är polystyren eller annan förgasningsbar plast som etylen. Materialet föreligger i form av granulat, som genom en speciell förexpansionsprocess gör att granulatkulorna binds samman med varandra.

Då obunden sand används som formmaterial, är det helt nödvändigt att blacka såväl modell som ingjutssystem, även detta tillverkat i polystyren. Blacken fyller en mycket viktig formstabiliserande eller armerande uppgift under avgjutningen.

Alkohol- eller vattenbaserade blacker av zirkon-, zirkongrafit- eller silikattyp kan användas.

Vanligtvis används en förhållandevis enkelt utformad formflaska vid formtillverkningen. Flaskan  behöver inte vara delad.
Vid formningen är formflaskan placerad på ett vibrationsbord. Först fylls flaskan med en mindre mängd sand så att en bädd för modellen skapas. Efter att modellen inklusive ingjutssystem har fixerats i läge fylls återstoden av sanden på under samtidig vibrering.

Vid en variant av fullformsgjutningsmetoden pumpas luft ut ur formen efter att vibrationspackningen har avslutats. Detta sker omedelbart innan avgjutning.

Olika operationssteg vid fullformsgjutning.

3632