Med hänsyn till måttnoggrannheten hos det färdiga gjutgodset är fullgoda styrningar hos såväl brätt som formflaskor av största betydelse. Exempelvis leder en förskjutning mellan två flaskdelar till partförskjutning.

De faktorer som påverkar noggrannheten i flaskhalvornas läge i förhållande till varandra är:

  • Spelet mellan brättdubb och flaskbussning.

  • Spelet mellan flaskdubb och flaskbussning.

  • Avståndet mellan bussningarna i över- och underflaska.

  • Bussningarnas längd.

De två senare faktorerna har aktualitet endast när dubben kan ställa sig snett i bussningen, det vill säga vid så kallad lösdubb. Vid fast dubb, vilket är det normala vid maskinell formning, är den maximala rörelsen mellan flaskhalvorna begränsad av spelet i styrningarna.

Materialet i dubbar och bussningar varierar. Ofta används härdade ståldubbar. Även gjutjärns- och mässingsdubbar används.

 

 

 

3591