Principen för 3D-printing är att man skiktvis bygger upp en modell, form eller en kärnlåda med ett pulver, som binds samman med ett speciellt bindemedel. Vid tillverkning av formar och kärnor för gjutning används ett fenol-furanhartsbaserat bindemedel.

Läs även om 3D-printning av kärnor.

3D-printing av modeller, form eller kärnlådor har utvecklats dels i USA, dels av två företag i Tyskland. Följande illustration visar hur tekniken fungerar:

3D-printing av sandformar.

1. Mixad sand lags ut i ett jämnt lager cirka 0,2 mm tjockt.
2. Skrivarhuvudet skriver ut härdare efter geometrin som finns inmatad från CAD.
3. Plattformen sänks och ett nytt lager sand fördelas över ytan.
4. Moment 1 till 3 upprepas till hela formen eller kärnan har skrivits ut.
5. Den sand som inte besprutats med härdare kan återanvändas och efter renblåsning från lös sand är formen eller kärnorna klara att användas.

 

Följande film visar hur tillverkaren ExOne kan skriva ut formar och kärnor i sand:

3619