En annan teknik för tillverkning av formar vid framställning av prototypgjutgods och även gjutgods i mycket små serier är formfräsning.

Metoden baseras på att man ur formblock uppbyggda av sand bunden med ett vanligt bindemedel fräser fram formhåligheten med användning av en 5-axlig fräsmaskin (bilden nedan). Fräsbanorna genereras från CAD-data. Ingen hänsyn behöver tas till släppningar och hålkälar. Till och med underskärningar är möjliga. En fördel med metoden är den minskar tiden för framställning av en form. Exempelvis kunde tiden för framställning av ett maskinstativ i ett tyskt gjuteri, från CAD-ritning till färdigt gjutgods, reduceras med 60 procent jämfört med konventionell tillverkning med användning av en trämodell.

Formfräsning (ACTech, Tyskland).

3620