Moderna skalformningsmaskiner är i regel helautomatiska och kännetecknas av hög produktionstakt. På några få minuter kan en fullt färdig gjutform framställas.

De två vanligaste principerna för tillverkning av skalformar är:

  • Dumplådeprincipen

  • Blåsprincipen

I det följande behandlas endast dumplådeprincipen. En maskin arbetande enligt denna princip visas i följande bild.

Skalformningsmaskin.

Vid dumplådeprincipen värms brättet med påmonterade modeller upp under hela operationen med till exempel gaslågor så att det får en temperatur på ungefär 300 grader.

Brätt med påmonterade modeller värms under hela operationen.

Brättet med modellen besprutas med exempelvis silikonolja för att det färdiga skalet lättare ska släppa. Brättet vänds sedan över en behållare med den hartsklädda sanden och spänns fast över behållaren varefter brättet vänds tillbaka till utgångsläget.

Den hartsklädda sanden faller därvid ner över det uppvärmda brättet med modellen.

Bindemedlet smälter genom värmepåverkan och binder ihop sanden. Ett skal bildas. Skalet görs 3 - 15 mm tjockt. Ju längre sanden får ligga över det uppvärmda brättet, ju tjockare blir skalet.

Efter en halv till en minut tippas sandbehållaren och brättet med modellen tillbaka. Den lösa sanden ramlar av medan sandskalet blir kvar. För att ge skalet ökad styrka härdas detta därefter med en strålningsugn placerad över skalet Det räcker inte med härdning enbart från modellsidan för att ge skalformar tillräcklig hållfasthet för hantering och avgjutning.

Skalet trycks sedan loss från modellbrättet med hjälp av utstötare underifrån. På liknande sätt tillverkas en andra skalhalva och eventuella kärnor. Ofta tillverkas båda formhalvorna i samma maskin, varvid modellen är försedd med en brytlist. Efter tillverkningen bryts skalet isär till två skalhalvor. De båda skalhalvorna limmas ihop efter att eventuella kärnor lagts i. Limmet smälter och härdar av skalens eftervärme.

Två skalhalvor limmas samman efter att eventuella kärnor lagts i.

3625