Formen är färdig för avgjutning så snart den lämnat formmaskinen och skalhalvorna limmats ihop. Det går bra att lagra skalformen före avgjutning.

Ofta arbetar man med ett mellanlager från vilket formarna hämtas satsvis eller kontinuerligt beroende på tillverkningsprogrammets sammansättning avseende på exempelvis legeringar.

Gjutning kan ske med parten antingen vertikalt eller horisontellt. Platta, lättmatade detaljer gjuts ofta med vertikal part medan kompakta och höga konstruktioner gjuts med horisontell part. Vid gjutningen är formen ofta inpackad i ett stödmaterial för att den skall kunna motstå smältans statiska tryck under gjutningen. Som stödmaterial används exempelvis grus, malm eller stålkulor. Ett alternativ till stödmaterial är ökad skaltjocklek, men detta är normalt en olönsam lösning.

Själva avgjutningen sker på konventionellt sätt. Vanligast är gjutning över läpp.

Uppslagningen är därefter relativt enkel eftersom mängden formmassa i förhållande till godsvikten är mycket liten och bindemedlet efter gjutningen bränns bort. En lätt skakning och gjutgodset är oftast fritt från sand.

3626