Kvarts-fältspatssand är den mest använda sandtypen i svenska järn- och metallgjuterier.

En vanlig sammansättning är 75 procent kvartssand och 25 procent fältspatssand. Densiteten är 2,65 g/cm3 och sintringstemperaturen 1 250 -1 300ºC.

Kvarts-fältspatssand från fyndigheten i Baskarp.

 

Fördelar med kvarts-fältspatssand jämfört med ren kvartssand är att inblandningen av fältspat minskar risken för expansionsdefekter. Även silikosrisken är lägre beroende på att sanden oftast levereras tvättad, vilket innebär att de farliga partiklarna (<5 μm) har avlägsnats. Genom att kornformen hos kvarts-fältspatssanderna är rund till kantrund blir bindemedelsbehovet lägre. Ur kostnadssynpunkt är kvarts-fältspatssand billigast av de sex sandtyper som tas upp i handboken.

 En nackdel med kvarts-fältspatssand jämfört med ren kvartssand är den lägre sintringstemperaturen. Den är dock tillräckligt hög för järn- och metallgjuteriändamål.

Fyndigheter för kvarts-fältspatssander finns i Sverige främst sydväst om Vättern, till exempel i Baskarp och Brogård. Det finns också fyndigheter vid Råda i närheten av Lidköping. Sanden från Råda har ännu lägre kvartsinnehåll än de från Baskarp och Brogård vilket gör att risken för expansionsdefekter är mindre.

Nackdelen med sanderna från Råda är den lägre sintringstemperaturen jämfört med Baskarp/Brogårdssanderna.

Hantering av sand i Baskarp.

Översikt över anläggningen i Baskarp.

 

3383