För att tillverka hållbara formar och kärnor i sand krävs att sandkornen binds ihop med bindemedel. Ett stort antal olika bindemedelssystem används för form- och kärnmassor.

Följande bild ger en översikt av de bindemedel som används.

Bindemedelssystem för form- och kärnmassor.

Vid gjutgodstillverkning i långa serier dominerar bentonit som bindemedel för formarna. För form- och kärntillverkning vid gjutgodsproduktion i korta serier och för kärntillverkning vid långa serier används i dagens gjuterier numera endast kemiska bindemedel. Ett flertal organiska och oorganiska bindemedel i olika varianter finns på marknaden. De vanligaste bindemedelstyperna beskrivs i detta avsnitt.

Här finns länkar till avsnitten om de olika metoderna.

 

Elektrokemiska metoder

Bentonit

 

Organiska kemiska

Furan

Resoler

Cold box

Epoxy-SO2

Skalsand

Hot box/Warm box

Proteiner

 

Oorganiska kemiska

Vattenglas

Modifierade vattenglas

Etylsilikat

Cement

Salt

 

Fysikaliska

Vakuum

Magnetfält

 

 

3406