9.4.10 Modifierade vattenglassystem

Syftet med modifierade vattenglassystem är att dra nytta av den rena processteknik vattenglaset erbjuder.

Det finns idag ett antal leverantörer av dessa material, och det finns ett intresse från flera stora gjuteriet för sådana system. Intresset beror främst på de förbättrade egenskaper kring arbetsmiljö och miljö samt minskad risk för brand och explosionsrisker.

Hitintills är de flesta av dessa system framtagna för metallgjutning.

 

Utvecklingstrender

Genom att tillsätta olika typer av promotorer förbättras olika egenskaper.

Prover och experiment pågår för att även kunna använda dessa för såväl järn som stålgjutning, samtidigt som man jobbar med att förbättra deras egenskaper för flytbarhet, lagring och urslagning.

3438