Vid vaxursmältningsmetoden används som bindemedel en lösning av etylsilikat, vatten, alkohol plus en mindre mängd saltsyra.

Etylsilikatet, som används, är tetraetylortosilikat. Följande ungefärliga sammansättning brukar användas:

  • Tetraetylortosilikat                 75 volymprocent

  • Alkohol                                 18 volymprocent

  • Vatten                                    7 volymprocent

3439