En tysk leverantör har ett bindemedel för kärnor baserat på ett oorganiskt salt. Bindemedlet lanserades tillsammans med en nyutvecklad kärnskjutmaskin från samma leverantör.

Kärnor tillverkade med detta bindemedel byggs upp av sand, ett salt och vatten. Vattnet avgår i och med att värme tillförs, varvid bindstyrka erhålls.

Detta innebär att kärnsanden inte innehåller några organiska ämnen. Den ger därför inte upphov till några nedbrytningsprodukter som ställer till problem vid pågjutningen. Efteråt kan godset sköljas med vatten, kärnbindemedlet förlorar sin styrka och sanden plockas enkelt ut ur godset. Därefter är både sand och salt redo att återanvändas.

Det negativa med detta bindemedel är att det inte fungerar bra tillsammans med bentonit då det innehåller salter.

3441