Ett bindemedel baserat på organiska proteiner kombinerade med oorganiska metalloxider. Detta bindemedel har utvecklats i USA utgående från erfarenheter inom livsmedelsindustrin där polymerer, framställda av bland annat proteiner, är ”vardagsmat”.

Bindemedlet levereras i pulverform och blandas tillsammans med små mängder vatten ned i kall kärnsand. Det är också möjligt att klä sandkorn med bindemedlet och därefter lagra dem. När vattnet dunstas av, exempelvis med varmluft eller mikrovågor, byggs bindstyrkan sedan upp till en hållbar kärna. Sönderfallet styrs med innehållet av metalloxider. Det går också att lösa upp kärnan i vatten. Systemet är reversibelt. Kasserade kärnor kan återanvändas utan tillsats av nytt bindemedel.

3433