Det går även att binda formmassan med hjälp av vakuum eller magnetism.

Vakuum som bindemedel

Vid vakuumformningsmetoden används inget bindemedel i egentlig betydelse, utan formsanden omsluts av plast och utsätts för ett undertryck. Metoden beskrivs närmare i avsnitt 8.8.

 

Magnetisk bindning

En patenterad teknik för tillverkning av formar som baseras på att som formmassa används järnfilspån. Efter formtillverkningen binds spånen samman med hjälp av ett magnetfält. Modellen tillverkas av polystyren. Den tas ej ur formen före avgjutning utan förgasas vid gjutningen (jämför fullformsgjutning, som behandlas i avsnitt 8.11).

3443