Förutom bindemedel krävs i många fall extra tillsatser i form- eller kärnmassor för att bästa resultat ska uppnås.

Bland tillsatsmedlen för formmassor är stenkolssot eller sotersättningsmedel vanligast.

På följande sidor finns mer information om tillsatsmedel:

3442