9.7.3 Mätning och styrning av råsandsformmassor

Med dagens utrustning finns det möjlighet att mäta nyckeltal som packtal, fukthalt och temperatur på sanden. Detta är en förutsättning för att moderna formmaskinerna ska fungera på bästa sätt då det ställs höga krav både på råsandens jämnhet i formbarhet och dess hållfasthet mellan sandblandningarna.

Mätning och styrning av formmassans egenskaper sker automatiskt.  En typ av mätutrustning placeras i anslutning till blandaren för att kunna ta ut prover, därefter justeringen av processen och sedan ta ytterligare prov. En annan typ tar ut prov efter blandaren och justerar sedan till nästa sats.

Vissa utrustningar tar också in information om retursandens egenskaper, som temperatur och fukthalt, innan sanden kommer till blandaren. Den information används sedan för att styra vattendoseringen.

3457