Ökande kostnader för deponering samt ökande miljökrav på industrin gör att sandåtervinning blir allt viktigare.

För regenerering av använd sand efter urslagning finns idag flera olika tekniker tillgängliga. Tabellen nedan ger en översikt över olika regenereringstekniker för olika typer av retursander.

Vilken återvinningsmetod som är mest lämpad för ett enskilt gjuteri kan skilja sig från gjuteri till gjuteri i betydande grad beroende på olika ekonomiska förutsättningar och olika miljömässiga krav. Ett gjuteri med furanhartsbunden sand använder idag ofta en enkel nedkrossning som återvinning och uppnår i bästa fall 75 procent i återvinningseffektivitet. Med något mer avancerad mekanisk teknik med attrition eller pneureclaim kan återvinningseffektiviteten närma sig 85 - 90%. Dock blir kostnaden högre.

Tabell: Metoder för sandåtervinning

Typ av retursand

Återvinningsmetod

Återvinningsprincip

Användningsområde

Förutsättningar

 

Oorganiska system

 

Råsand

Mekanisk

 

 

Termisk

Pneumatisk. Skrubbning.

 

Mekanisk- Termisk

Nysandstillsats till råsand direkt eller via kärnor

Förtorkning nödvändig

 

Restvärde i finandel

 

Vattenglasbunden sand

Mekanisk

Pneumatisk, attrition

Enbart för form- och kärntillverkning med vattenglas som bindemedel

Torkning till försprödning

 

Organiska system

 

Furanhartsbunden sand

Mekanisk eller termisk

Mekanisk:

Riva, stöta eller blästra

Termisk:

Virvelbädd, ugnsrör eller fluidiserad bädd

Till form- och kärntillverkning i furanhartsbunden sand.

20 - 25 % kan ersätta nysand vid användning av Cold box-bindemedel.

Mekanisk återvinning enbart om försprödning på grund av  avgjutningen är tillräcklig

 

Sand bunden med Cold box-, SO2-, Epoxi- och Hot box-metoden samt skalsand

Mekanisk eller termisk

Mekanisk:

Pneumatisk, attrition och fluidiserad bädd-attrition

Termisk:

Virvelbädd, ugnsrör eller fluidiserad bädd

Till kärnframställning i stället för nysand

Mekanisk återvinning enbart om försprödning på grund av avgjutningen är tillräcklig

 

Sand bunden med alkaliskt fenolharts (resol)

Mekanisk

Skrubbning

Endast till formar och kärnor med resolharts som bindemedel

Enbart om försprödning på grund av avgjutningen är tillräcklig

 

Blandade bindemedelssystem

 

Råsand med en kärnsandsandel >70%

Mekaniskt eller mekaniskt-termiskt-mekaniskt

Mekanisk:

Blästring, attrition

Termisk:

Virvelbädd, ugnsrör eller fluidiserad bädd

Nysandsersättning vid kärnframställning

Förtorkning nödvändig

 

Restvärde i finandel

Råsand med en kärnsandsandel <70%

Mekaniskt eller specifikt mekaniskt-termiskt-mekaniskt

Mekanisk:

Blästring, attrition

Termisk:

Virvelbädd, ugnsrör eller fluidiserad bädd

Nysand till råsandssystem

Till kärntillverkning av enkla kärnor i långa serier

Restvärde i finandel

 

 

 Läs även mer om vad som kan göras med den sand som inte kan återvinnas i kapitlet om gjuteriernas restprodukter och avfall.

3460