Blackning utgör i många sammanhang en nödvändig operation i samband med gjutgodsframställning. Vid blackning påläggs form- och kärnytor en skyddande finkornig beläggning.

De porer som finns mellan sandkornen på en oblackad form- eller kärnyta täpps därigenom till. Smältans inträngning mellan sandkornen försvåras därmed. Syftet är att åstadkomma jämna, släta och sandfria godsytor.

Blackens viktigaste uppgift är att skapa ett avstånd mellan den heta smältan och form- respektive kärnytan för att på så sätt undvika metallinträngningar och reaktioner mellan det gjutna materialet och formmassan.

En black består vanligen av följande komponenter:

 • täckmaterial

 • lösningsmedel

 • bindemedel

 • uppslamningsmedel

 • vätmedel

 • bakteriehämmande medel

 • skumdämpande medel

 

Utvecklingstrender för blacker

Några av de trender som finns inom området är:

 • Aktiva blacker som används vid CGI och segjärnstillverkning är under utveckling.

 • Aluminiumgjuterier tenderar att använda mer black än tidigare, då man vill ha finare ytor och blästern inte kan ta bort fastbränningar eller grova ytor.

 • Det utvecklas mer specialblacker för järngjuterier för att få en mer stabil och säker produktion.

 • Mera snabbtorkande blacker är också sådant som är under lupp och jobbas med.

 • På grund av det höga zirkonpriset så pågår också arbete med att ersätta detta. Detta gäller  detta gäller främst blacker för stålgjuterier.

 

3466