Här behandlas några olika blacker.

Tellur- och vismutblacker (Kylblack)

Kylblack (med till exempel tellur eller vismut) kan anbringas på de ytor på kärnan som möter de partier på godset där sugningar uppstår. När smältan träffar tellur-eller vismutblacket stelnar det snabbt i ytan närmast blacket. Allt kol som är löst i smältan bildar då cementit och ger en mycket hård och tät struktur. Eftersom tellur och vismut gynnar vitt stelnande (metastabila systemet) kan man genom att använda olika stark inblandning av tellur eller vismut i kylblacket styra vilken tjocklek detta cementitskikt skall ha.

Kylblack kan även användas för att ge slittåliga ytor. Observera att detta inte ska användas på ytor som senare ska bearbetas då det blir alldeles för hårt.

Läs mer om vitt stelnande i kapitlet om gjutjärn.

 

Penetrationsblacker

Finns både med vatten eller sprit som lösningsmedel.

Blackerna har hög torrhalt och stark inträngningsförmåga. Blackerna impregnerar även bindemedelsbryggorna och fyller ut hålrummen mellan sandkornen med black för de första 3 till 5 sandkornslagren. Detta black används för att exempelvis motverka erosion och penetrationer.

 

Svavelstoppsblack

Ett black som används vid furanformning .Det kemiska svavelstoppet bygger på en kalciumkomponent som binder svavlet som vill spridas ut från den återvunna sanden in i järnet. Som en variant förekommer också väldigt finmalda fraktioner som tränger in i sandytan och ger ett visst fysikaliskt svavelstopp som stoppar svaveldiffusionen.

 

Pulverblack (Elektrostatiska blacker)

Pulverblacker är blacker som appliceras elektrostatiskt på formar och kärnor. Denna metod ger inga problem med lösningsmedelsångor eller brandrisk. En annan fördel är man inte behöver någon torkutrustning heller.

 

Blacker för lost foam

Lost foam-blacker är framtagna för att ge utmärkta godsytor och dimensionsstabilitet till polystyrenmodeller, samtidigt som vanliga problem som bildning av glanskol, metallpenetration och för tidig formkollaps undviks.

Permeabilitet och sammansättning är speciellt utvecklad för att möta kraven från lost foam-processen.

Blackerna kan appliceras genom pensling, doppning, och sprutning.

3469