Före användningen måste den blackade formen och kärnan torka.

Torkningen kan ske genom lufttorkning. Olika sätt att påskynda torkningen förekommer. Detta kan ske i ugn med gas eller el, med mikrovågsugn, eller under en ramp med infravärme.
En torkutrustning som utvecklats under senare år är torkugnar med vakuum kombinerat med IR-teknik. I många fall rekommenderar leverantören det för blacken bästa torkningsförfarandet.
För att torkresultatet skall bli bra krävs även ett bra luftflöde i processen.

Spritblacker torkas vanligen genom antändning eller lufttorkning. Bildade förbränningsgaser bör ventileras bort från arbetsplatsen. Om eftertorkning av spritblack sker i ugn måste explosionsrisken uppmärksammas och de delar i produktionen som berörs måste då EX-klassas.

3471